Frans Wuijts Ontwikkelingsgericht Ontslagadvies


Sinds 2007 ben ik gevestigd als zelfstandig ontslagadviseur. Daarvoor was ik ruim 30 jaar werkzaam in P&O- en managementfuncties in de zuivelindustrie en gezondheidszorg.
Ik heb me verdiept in het verzorgen van ontslagprocessen op een humane wijze door te kiezen voor een ontwikkelingsgerichte benadering van ontslag en beschik over deskundigheid op het gebied van reorganisaties, sociale plannen, beëindiging van dienstverbanden, coaching leidinggevenden, loopbaanbegeleiding en outplacement.
Ik ben auteur van het boek ‘Humaan ontslaan?!, een ontwikkelingsgerichte kijk op ontslag’ (Het Spinhuis 2007) (Download hier de flyer van het boek!) en initiatiefnemer van de invoering van een ontslagleidraad voor leidinggevenden in arbeidsorganisaties.

Mijn huidige dienstverlening betreft:

  • Advisering over de ontwikkeling van een gehumaniseerd ontslagbeleid, waarin de toekomstige ontwikkeling van medewerkers centraal staat;
  • Het op verzoek houden van voordrachten en het schrijven van artikelen over ‘Humaan ontslaan’.